KAYGULU HALİL EFENDİ

(Orhaneli 1759 - Bursa 1818) Mutasavvıf, tekke kurucusu ve şairi. Orhan Gazi dönemi emirlerinden Kaygulu Beyin soyundandır. Bu nedenle şiirlerinde "Kaygulu" mahlasını kullanmıştır. Celvetî tarikatındandı. Yöntem bakımından Kadirî, davranış bakımından da Üveysî idi. Uzun yıllar Bursa'da Deveciler mezarlığı yanındaki dergâhında şeyhlik yaptı ve öldüğünde aynı yere defnedildi. 1856'da yayımlanan Divan'ı, büyük bölümüyle hece ölçüsünde yazılmış ilâhilerden oluşmaktadır. Şiirleri dili ve söyleyiş biçemi bakımından saz şiirine yakınlık gösteril'. Yazıcızâde Ali Efendi'nin Muhammediye'siyle büyük ölçüde benzerlikleri bulunan Hâdi'l-uşşak adlı yapıtı (1857) "İkinci Muhammediye" adıyla anılır. Hece ölçüsüyle yazdığı bu yapıtında ilâhi aşk, cennet, cehennem, Hazreti Muhammet'in yaşamı, dört halife, Hasan ve Hüseyin'in şehit edilmeleri gibi bölümler bulunmaktadır. "Vahdet-i vücut"u (varlık birliği) işlediği Mezburat-ül ILakayık-ı Kaygulu Sultan adlı manzum bir yapıtı ile ayrıca bir de Velâyetnâme'si vardır.
Şirine bir örnek:

Bugün bana verdi izin
Hamdülillâh şükür olsun
Kabul oldu hep niyazım
Hamdülillâh şükür olsun

Her nefes eyledim ânı
İnler idim zarı zân
Budur kâmillerin hali
Hamdülillâh şükür olsun

Şeyh Kaygulu muradına
Erdi bunca maksuduna
Ferah girdi nur gönlüne
Hamdülillâh şükür olsun


ÜYELERİMİZE İNDİRİM YAPAN FİRMALAR

BGC üyelerine indirim yapan sağlık ve eğitim kurumları ile yapılan sözleşmeler yenilendi. devamı

BGC ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU...

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen “BGC Başarı Ödülleri Yarışması”... devamı

BİK GENEL MÜDÜRÜ DURAN: “BASINIMIZA KATKI İÇİN VARIZ”

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, BGC Başkanı Nuri Kolaylı’yı Basın Kültür Sarayı’ndak... devamı

BGC ÖDÜL SÜRECİ BAŞLADI

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen Gazetecilik Başarı Ödülleri Y... devamı

Marmara Bayram’ın konusu “Bursa turizmi”

Marmara Bayram Gazetesi’nde ana konu olarak “Bursa turizmi ve Bursa’nın bilinmeyen yöreleri” ele alınaca... devamı