ÖZPAY, Osman Nuri

(İstanbul 1878-ay. 1935) Hukukçu, Hudâvendigâr Vilâyeti Davavckilleri Cemiyeti (Bursa Barosu'nun öncü örgütü) kurucu başkanı, Bursa'da kuva-yı milliyenin önderlerinden, Sivas Kongresi delegesi ve milletvekili. Hukuk Mektebi'ni bitirdi, Bursa'da dava vekilliğine başladı. İkinci Meşrutiyet'in ilânından sonra Bursa Vilâyet Meclis-i Umumisi üyeliğine seçildi, ikinci başkanhğuıa getirildi. 1909'da Hudavendigâr Vilâyeti Davavekilleri Cemiyeti'nin (Bursa Barosu) on beş kurucusu arasmda yer aldı ve ilk başkanlığını üstlendi. "Mondros" bırakışmasından sonra Bursa'daki direniş örgütlenmelerine öncülük etti. Bu amaçla bazı etkinliklerde bulunan İhtiyat Zabitan-ı Teâvün Cemiyeti'nin onursal başkanüğma getirildi. 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi'ne, Ahmet Nuri ve Asaf Bey'lerle birlikte delege olarak katıldı (bu ikincisi keski değildir). "Manda" sorununun tartışılması sırasında, önce ikircikli davrandıysa da, sonra Ahmet Nuri Bey'le birlikte manda'ya karşı tutum benimsedi. Kongre sonrasuıda 12 Ekim'de Mustafa Kemal Paşa'yla bağlantı kurarak Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Bursa Merkez Kurulu'nun oluşmasına öncülük etti ve başkanlığa seçildi. 1920 yılı başlarında son Osmanlı Meclisi Mebusanı'na Bursa milletvekili olarak katıldı. İstanbul'un Bağlaşıklar tarafından resmen işgali ve Meclis'in dağıtılması üzerine Ankara'ya gitti ve ilk (Türkiye) Büyük Millet Meclisi'ne katıldı. 22 Temmuz 1920'de Konya'da kurulan İstiklâl Mahkemesi'nin başkanlığına getirildi. 8 Şubat 1921 de mahkemenin görevini tamamlaması üzerine Meclis'teki çalışmalarına döndü; Tasarı, Adalet, İçtüzük ve Anayasa komisyonlarında görev aldı. Bu arada 1921 Anayasası'mn hazırlanmasına önemli katkıları oldu. 10 Mayıs 1921'de Amasya İstiklâl Mahkemesi üyeliğine seçildi ise de, Anayasa Komisyonu'ndaki yoğun çalışmaları dolayısıyla 18 Eylül'de bu görevinden ayrıldı. İkinci dönemde de Bursa milletvekili seçildi. 1925'te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na katıldı, 1926'da, Atatürk'e karşı düzenlenen İzmir suikastuıa adı karıştı, yargılandı ve aklandı. Bu olaydan sonra aktif siyasal yaşamdan çekildi. Bir süre Bursa'da ipek ve dokuma fabrikası çalıştırdı, avukatlık yaptı. 1934'te Bursa Milli Sanayi Birliği adıyla bir sanayiciler örgütü kurulmasuıda öncülük yaptı, bu örgütün başkan ve genel sekreterliğini üstlendi.
Daha soma İstanbul'a gitti ve orada avukatlık mesleğim sürdürdü. 7 Aralık 1935 günü öldü.


ÜYELERİMİZE İNDİRİM YAPAN FİRMALAR

BGC üyelerine indirim yapan sağlık ve eğitim kurumları ile yapılan sözleşmeler yenilendi. devamı

BGC ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU...

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen “BGC Başarı Ödülleri Yarışması”... devamı

BİK GENEL MÜDÜRÜ DURAN: “BASINIMIZA KATKI İÇİN VARIZ”

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, BGC Başkanı Nuri Kolaylı’yı Basın Kültür Sarayı’ndak... devamı

BGC ÖDÜL SÜRECİ BAŞLADI

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen Gazetecilik Başarı Ödülleri Y... devamı

Marmara Bayram’ın konusu “Bursa turizmi”

Marmara Bayram Gazetesi’nde ana konu olarak “Bursa turizmi ve Bursa’nın bilinmeyen yöreleri” ele alınaca... devamı