ÖZTÜRK, Hasan

ÖZTÜRK, Hasan
(Gemlik Narlı kö)ii 1942) Muhasebeci, oyun yazan. İlkokulu doğduğu köyde, ortaokulu Gemlik'te tamamladıktan sonra Bur¬sa Ticaret I.isesi'ni, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. Küçük yaşta babasını kaybettiği için ilk ve ortaöğrenim yıllarında balıkçılık, toprak işçiliği, gemicilik gibi işlerde çalıştı. Yükseköğrenimi sırasında girdiği İş Bankası'nda Bankİş Sendi-kası'nı etkin üyesi olduğu için, çalıştığı bu işyerinden ayrılarak Akbank'a geçmek zorunda kaldı. Burada da sendikal çalışmalarını sürdürünce Şanlıurfa'ya sürgün edildi. Bu göreve gitmedi ve dava açarak işvereni tazminata mahkûm ettirdi (bu karar daha son¬ra başka davalarda örnek oluşturdu). 1971 yılında DİSK'e bağlı Basın-İş Sendikası'nın yönetiminde görev aldı. Daha sonra özel iş¬yeri açarak muhasebecilik yapmaya başladı. Bu işini 1990'a değin sürdürdü, daha sonra kendisini tümüyle yazarlığa ve tiyatro çalışmalarına verdi. 1994'ten beri Selçuk Be¬lediyesi Efes Tiyatrosu'nun genel sanat yö¬netmeni olarak görev yapmakta (2002).
1963 yılında Bursa'dan arkadaşı olan şair Ataol Behramoğlu'nun önerisi ile Ankara'da Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) üye olarak siyasal yaşama giren Ö, "12 Mart Muh-tırası"nın verildiği dönemde partinin Çan¬kaya ilçe başkanlığını yapmaktaydı. Partisi¬nin kapatılmasından bir süre sonra Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile ilişki kurdu, bu partide çeşitli görevler aldı. "12 Eylül Müdahalesinde gözaltına alındı, üç yıla yakın süre cezaevinde kaldı. 1984'te tabiiye edildikten sonra Ankara'da, "141. madde kaldırılsın, TKP'ye özgürlük" kampanyasının sözcülüğünü yürüttü; bir kez daha gözaltına alındı ve dört aydan fazla cezaevinde kaldı. Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) kuruluşu aşamasından itibaren bu partide görev aldı; partinin kapatılmasından sonra siyasetten uzaklaştı.
Perde ile ilişkisi küçük yaşta annesinin tülbendi ve gaz lambası üe Karagöz oynatarak başladı. Lisede iken edebiyat öğretmeninin roman yazmaya özendirmesi, Ankara'da Hasan Hüseyin Korkmazgil'üı mizah ve Yılmaz Onay'ın oyun yazması için ısrar etmelerine karşın edebiyat ve sanata uzak kaldı. Ama askeri cezaevinde bulunduğu sıralarda, bu ısrarlar, edebiyat ve tiyatroya yönelme-sinde etkili oldu. İlk denemesi, yazmanın yasak olduğu askeri cezaevinin ürünü olan yarını saatlik bir skeç oldu. Bu oyun çok beğe¬nilince Ali Havran Doğru Davran ve Adsız adlı oyunlarını yazdı. Bu oyunlar Bursa İşçi Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Cezaevinde kaldığı sürece yedi oyun, çok sayıda skeç, parodi ve pantomim kaleme aldı.
Tahliye edildikten sonra iş yaşamına dönmesine karşın, mali müşavirlik belgesi ala¬madığı ve yeniden tutuklandığı için muhasebeciliği bıraktı ve yazarlığı meslek olarak benimsedi. Devletin bu zorlaması nedeniy¬le sanat yaşamına edimsel olarak girdiği için, 'Ben devlet sanatçısıyım" diyen Ö, 1990'da emekliye ayrıldı ve 1991'de Salihli'ye yer¬leşti. O yıl Salihli Belediyesinin düzenledi¬ği Oyun Yazma Yarışması'nda ilk ödülünü aldı. 1993'te İzmir Sanat Tiyatrosu'nda ilk oyunu sahnelendi, bunu başkaları izledi. Son Tanrıça adlı oyunu tanınmış tiyatro sanatçısı Tuncer Kurtiz tarafından oynanınca tiyat¬ro yazarlığının tescil edildiği yargısına vardı. Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği Yunus Nâdi Uzun Metrajlı Film Senaryosu yarışmasında 1996'da Koridor, 1997'de de Hücre adlı oyunlarıyla üst üste iki yıl ödül kazandı. Daha sonra ilk Öykü kitabı Çürü¬me adlı öykü kitabı, Kültür Bakanlığı'nca yayımlandı. Kadirim Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği tarafından açılan yarışmada, Tanrılar Erkek Olunca adü oyunuyla en iyi oyun ödülünü kazandı. Bu oyu¬nu Ankara'da Devlet Tiyatrolarınca sergilendi. Aynı derneğin 2000 yılında açtığı ya¬raşmada Korku adlı oyunuyla bu kez öykü dalmda birincilik ödülü aldı. Devlet Tiyat¬roları sahnelerinde çok sayıda oyunları oy¬nanan Öztürk'ün, Avcı adlı oyunu Bursa, Konuk adlı oyunu da İzmir Devlet TiyatrolaıTııda sahnelendi. 1994'tc Selçuk Belediyesi Efes Tiyatrosu'ııuıı genel sanat yönet¬menliği görevine getirilen yazarın Payidat Kadısı, Deliler ve İlmik adlı oyunları basıldı; Kurtuluş Savaşı'nı konu alan Karanlıktaki Yıldız adh oyunu 2001 yılı ağustos ayında TRT Ankara Radyosu'nda 12 bölümlük dizi olarak yayımlandı. Selçuk'ta amatörlerle tiyatro yapmakta (2002).
Cezaevinde yazdığı İlmik İlmik adlı oyunun final şarkısı:

DUYUYORSAN EĞER KOKUSUNU
Sancıyan toprağın Çatlayan tomurcuğun
 Ve sesini
Yatağına akan suların
Sessizliğim zeytin ağaçlarının
Duyuyorsan eğer Sen de
İlmik ilmik örmclisin ağı Bıkmadan usanmadan yılmadan
Bir kıyı köyünde
Güneş yanığı bir balıkçıya
Ya da yüzii toprak kokan bir bacıya
Sorarsan eğer
Açacak sana umutsuzluğunu Ama sen
İlmik ilmik örmelisin ağı Bıkmadan usanmadan yılmadan
Kaynasın istiyorsan su
Bilmelisin güneşte kaynamayacağını
Döveceksek demiri
Dolmalı körüğe nefeslerimiz Öyleyse
İlmik ilmik örmelisin ağı Bıkmadan usamnadan yılmadan
İşçi tutumlarıyla
Traktörlerin
İstiyorsan birlikte geçmesini
Dalga dalga alanlardan Bugünden daha İlmik ilmik örmelisin ağı Bıkmadan usanmadan yılmadan
Ve de açmasını karanfillerin
İstiyorsan eğer
Yorgun sahalıların aydmlığmda Daha da bir
İlmik ilmik örmclisin ağı Bıkmadan usanmadan yılmadan


ÜYELERİMİZE İNDİRİM YAPAN FİRMALAR

BGC üyelerine indirim yapan sağlık ve eğitim kurumları ile yapılan sözleşmeler yenilendi. devamı

BGC ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU...

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen “BGC Başarı Ödülleri Yarışması”... devamı

BİK GENEL MÜDÜRÜ DURAN: “BASINIMIZA KATKI İÇİN VARIZ”

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, BGC Başkanı Nuri Kolaylı’yı Basın Kültür Sarayı’ndak... devamı

BGC ÖDÜL SÜRECİ BAŞLADI

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen Gazetecilik Başarı Ödülleri Y... devamı

Marmara Bayram’ın konusu “Bursa turizmi”

Marmara Bayram Gazetesi’nde ana konu olarak “Bursa turizmi ve Bursa’nın bilinmeyen yöreleri” ele alınaca... devamı