ÖZYARDIMCI, Nihat, Prof. Dr.

ÖZYARDIMCI, Nihat, Prof. Dr.
(Çorum 1937)Tıp doktoru, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden. İlk, orta ve lise eğitimini Çoram'da tamamladı. 1955'tc girdiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 196l'de bitirerek tıp doktoru oldu. İki yıl süreyle Van İli Başkale ilçe hükümet tabipliği ve ardından Sağlık merkezi başhekimliği görevlerinde bulundu. Başkale Cüzam Savaş Demeği'ni kurdu. 1963-1965 yılları arasında askerlik hizmetini yaptı; bu sırada 1. Zırhlı Tümen Sıhhiye Taburu'nda bölük komutanı olarak görev aldı. Terhis olduktan sonra 1965-1969 arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kürsüsü'nde uzmanlık eğitimini tamamladı. Bu arada hocası Prof. Dr. Nusret Karasu ve Prof. Dr. Orhan Öğer'le birlikte Almanya'daki Türk işçilerinin kan proteinle¬ri üzerine çalışma yaptı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde "Kronik Bronşillcrde Sekretuar Iga'nın Mukoza Koruyuculuğu" tezi ile doçentliğe yükseldi (1974). Aynı yıl o zamanki adıyla Bursa Üniversitesi Tıp Fa¬kültesi Göğüs Hastalıkları Kürsüsü'nde gö¬reve başladı, bir yıl sonra kürsü başkanlığı¬na atandı. Kasım 1979'da sunduğu tez ka¬bul olunarak profesörlüğe yükseltildi. 1980'de bir süre Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu. 1984'de yarım gün çalışma dolayısıyla ara verdiği Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı başkanlığına, yapılan yasa de¬ğişikliği üzerine 1987'de yeniden atandı, bu görevini sürdürmekte (2002).
Tıp alanında toplumsal etkinliklerde de bulunan Ö, 1986-1991 arasında Bursa Verem Savaş Derneği başkanlığı (üyeliği sürmekte), 1988-1990 arasında Ulusal Verem Savaş Dernekleri Federasyonu yönetim kurulu görevlerinde bulundu. Merkezi Ankara'da olan Toreks Hastalıkları Araştırma Yardım Demeği'nin Bursa şubesini kurdu ve 1978-1983 yıl¬lan arasında başkanlığını yaptı. 1992'de Ak¬ciğer Hastalıkları Araştırma ve Yardım Der¬neği'ni (başkanlığını sürdürmekte [2002]), 1996'da Halk Astım Okulunu kurdu. Radyo ve televizyonlarda, konusu ile ilgili program¬lar hazırladı ve sundu.
Yapıtları: Çeşitli Yönleriyle Erzurum ve Çevresi (1968), Göğüs Hastalıkları (ders ki-
tabı, 1988), Nonspesifık Göğüs Hastalıkları (yazar ve editör, 1995), 25. Yıl Klinik kita¬bı (Doç. Dr. Mehmet Karadağ ile, 2000), Prof. Dr. Nusret Karasu (biyografi, Yrd. Doç. Dr. Eser Gürdal Yüksel'le, 2000), Akciğer Hastalıkları El Kitabı (2001).
Bu yapıtlarının yanı sıra 2000'den bu ya¬na üç aylık Akciğer Arşivi adlı tıp dergisinin yayımcılığını ve çeşitli bilimsel toplantılar¬da sunduğu ve sunulan bildirilerin yer aldı¬ğı çok sayıda kitabın editörlüğünü yaptı.


ÜYELERİMİZE İNDİRİM YAPAN FİRMALAR

BGC üyelerine indirim yapan sağlık ve eğitim kurumları ile yapılan sözleşmeler yenilendi. devamı

BGC ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU...

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen “BGC Başarı Ödülleri Yarışması”... devamı

BİK GENEL MÜDÜRÜ DURAN: “BASINIMIZA KATKI İÇİN VARIZ”

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, BGC Başkanı Nuri Kolaylı’yı Basın Kültür Sarayı’ndak... devamı

BGC ÖDÜL SÜRECİ BAŞLADI

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen Gazetecilik Başarı Ödülleri Y... devamı

Marmara Bayram’ın konusu “Bursa turizmi”

Marmara Bayram Gazetesi’nde ana konu olarak “Bursa turizmi ve Bursa’nın bilinmeyen yöreleri” ele alınaca... devamı