ÖZYURT, Mustafa, Prof. Dr.

ÖZYURT, Mustafa, Prof. Dr.
(İstanbul 194l)Tıp doktoru, Uludağ Üni-versitesi öğretim üyesi, siyasetçi. İlköğrenimini Bolu ve İstanbul'da, orta ve lise öğre-nimini Adapazan'nda tamamladı. 1960'ta İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi ve 1966'da mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nda başladığı uzmanlık eğitimini 1970'te tamamlayarak uzman hekim oldu. Hemen ardından aynı fakülteye, Türkiye'de ilk kez uygulanmaya başlayan çocuk ürolojisi konusunda öğretim görevlisi olarak atandı. 1971'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülesinde eğitim etkinliklerine başlayan Bursa Tıp Fakültesi'ne çağrı aldı. 1973'te askere alındı, Adana Asker Hastanesi'nde üroloji uzmanı olarak çalıştı. 1974'te Bursa Tıp Fakültesi'nde uzman asistan statüsünde atandı. 1976'da doçent oldu. 1977-1978'de ABD'de University of Alabama m Birmingham'da (UAB) böbrek transplantasyonu ko-nusunda görgü ve bilgisini artırmak üzere çalışmalar yaptı. 1981'de profesörlüğe yük-seltildi.
Doçentlikten profesörlüğe yükselme aşa-masında yazdığı Üroloji, Çocuk Ürolojisi ve Üroloji (cep kitabı boyutunda) adlı kitapları, Türkiye'nin başka tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutulmaktadır. Ulusal ve uluslararası dergilerde 150'den fazla bilimsel makalesi yayımlanmıştır.
Atatürkçü ve sosyal demokrat bir politik çizgi izleyen Ö, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 30 Eylül 2001'de toplanan 29. Kurultay'ında "Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu" ndan aday gösterilerek Parti Meclisi üyeliğine seçildi.
Bilimsel alanda Türk Üroloji Derneği, Dünya Üroloji Derneği (Societe International d'Urology) ve American Urological As-sociation'un (AUA) yanında Bursa Rötar)' Kulübü'nün de aktif üyesi olan Ö'nün, Cum-huriyet gazetesinde belirli aralıklarla Mudanya Mütarekesi, Atatürk Devrimleri, Yüksek Öğretim Yasası (YÖK), üniversite sorunları, siyasal partiler ve sağlık konularında yazılan yayımlanmaktadır (2002).


ÜYELERİMİZE İNDİRİM YAPAN FİRMALAR

BGC üyelerine indirim yapan sağlık ve eğitim kurumları ile yapılan sözleşmeler yenilendi. devamı

BGC ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU...

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen “BGC Başarı Ödülleri Yarışması”... devamı

BİK GENEL MÜDÜRÜ DURAN: “BASINIMIZA KATKI İÇİN VARIZ”

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, BGC Başkanı Nuri Kolaylı’yı Basın Kültür Sarayı’ndak... devamı

BGC ÖDÜL SÜRECİ BAŞLADI

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen Gazetecilik Başarı Ödülleri Y... devamı

Marmara Bayram’ın konusu “Bursa turizmi”

Marmara Bayram Gazetesi’nde ana konu olarak “Bursa turizmi ve Bursa’nın bilinmeyen yöreleri” ele alınaca... devamı