TİFLİS

Bursa'nın kardeş kenti. Türkiye'nin kuzeydoğu komşusu Gürcistan'ın başkentidir. 1989'da nüfusu 1 260 000 idi. İS IV. yüzyılda kurulan kentin adı, sıcak kükürtlü sularından gelmektedir. (Gürcü dilinde 'tblf sıcak demektir). Yukarı Kura ırmağının iki yakasında yer alan kent, vadiye egemen tepeler boyunca uzanır. Eski kent, kale eteğindedir. Yeni kent, modern kentçilik ilkelerine uygun biçimde düzenlenmiş semtlerden oluşmaktadır. Kent içi ulaşımda, metro önemli işlev üstlenmiş bulunmaktadır. Gürcistan'ın başlıca sanayi kentidir (tekstil, gıda sanayisi ve takım tezgâhları üretimi).
Tiflis, VI. yüzyıldan itibaren Kartli'nin (Gürcistan) merkezi olmuştur. Bizans ile Sasanîler arasında birkaç kez el değiştirdikten sonra, MI. yüzyılda Müslüman Arapların egemenliği altına girmiştir. 1122'den sonra Kurucu Davit döneminde yeniden birliği sağlanan Gürcistan krallığının başkenti oldu. Ekonomik bakımdan önemli ölçüde gelişti. 1234'te Moğollar, 1396'da Timur tarafından istilâ edileli ve yıkıma uğradı. Ardından Akkoyunluların, 1522'de de Safevîlerin eline geçti. Osmanlı İmparatorluğu ile İran arasında sürtüşme konusu oldu. 1578 -1603 ve 1723 -1734 tarihleri arasında Osmanlı egemenliğinde kaldı. 1795te İran'da Kaçar hanedanının kurucusu Ağa Muhammet Şah tarafından yakılıp yıkıldı. Gürcistan'ın Rusya'ya bağlandığı 1801 'de, yönetim merkezi yapıldı. 1845'te Rusya'nın Kafkasya genel valiliğinin merkezi ve Rus garnizonlarının yerleştiği önemli bir kent konumunu kazandı. Rusya ile demiryolu bağlantısı kuruldu. Bu dimim kentte sanayinin gelişmesine yol açtı. 1890'dan itibaren, Bakü'yle birlikte Kafkasardı'ndaki devrimci gelişmenin merkezlerinden biri hâlini aldı. Mayıs 1918'den Şubat 1921'e değin bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkan Gürcistan'ın başkentliğini yaptı. Daha somaki yıllarda, Sovyetler Birliği'ne bağlı bir sosyalist cumhuriyet olan Gürcistan'ın başkenti ve aynı zamanda Kalkasardı'nın yönetim merkezi olarak kaldı. 1980'lerin sonunda Sovyetler Birliği'nin dağılması üzerine bağımsızlığına kavuşan Gürcistan'ın başkenti oldu.
IS 490'a doğru eski merkez Mtsheta'nın yerini alan Tiflis, Vahtang Gorgaslani (salt. 452 - 502) ve ardılı Daçi dönemlerinde pek çok anıtla süslendi. Arkeolojik kalıntı ve anıtlardan başlıcalari: Narikala kalesi, aziz Davit kilisesi, aziz Şuşani'nin mezarı üzerinde kumlan Metehi kilisesi, Sion katedrali ve aşağı kentte Ançishati bazilikası. Kentte bunlardan başka Gürcistan sanatları müzesi ile zengin arkeolojik bulguların sergilendiği Gürcistan Djanaşya devlet müzesi bulunmaktadır.
Bursa ile düzenlenen kardeş kent protokolü onay aşamasındadır (1998).


BGC ÖDÜL SÜRECİ BAŞLADI

Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması’na başvurular başladı. devamı

VALİ CANBOLAT: BASINLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ

BGC yönetim kurulu, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı ziyaret etti. devamı

Bursa Valisi Küçük'ten BGC'ye veda ziyareti

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. devamı

Basın Etik ve Akreditasyon Kurulu ilk toplantısını yaptı

BGC ev sahipliğinde gerçekleşen ilk toplantıda Basın Etik ve Akreditasyon Kurulu İşleyiş Esasları ele alı... devamı

Başkan Aktaş BGC’ye konuk oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BGC Yönetim Kurulu toplantısına konuk oldu. devamı