TİFLİS

Bursa'nın kardeş kenti. Türkiye'nin kuzeydoğu komşusu Gürcistan'ın başkentidir. 1989'da nüfusu 1 260 000 idi. İS IV. yüzyılda kurulan kentin adı, sıcak kükürtlü sularından gelmektedir. (Gürcü dilinde 'tblf sıcak demektir). Yukarı Kura ırmağının iki yakasında yer alan kent, vadiye egemen tepeler boyunca uzanır. Eski kent, kale eteğindedir. Yeni kent, modern kentçilik ilkelerine uygun biçimde düzenlenmiş semtlerden oluşmaktadır. Kent içi ulaşımda, metro önemli işlev üstlenmiş bulunmaktadır. Gürcistan'ın başlıca sanayi kentidir (tekstil, gıda sanayisi ve takım tezgâhları üretimi).
Tiflis, VI. yüzyıldan itibaren Kartli'nin (Gürcistan) merkezi olmuştur. Bizans ile Sasanîler arasında birkaç kez el değiştirdikten sonra, MI. yüzyılda Müslüman Arapların egemenliği altına girmiştir. 1122'den sonra Kurucu Davit döneminde yeniden birliği sağlanan Gürcistan krallığının başkenti oldu. Ekonomik bakımdan önemli ölçüde gelişti. 1234'te Moğollar, 1396'da Timur tarafından istilâ edileli ve yıkıma uğradı. Ardından Akkoyunluların, 1522'de de Safevîlerin eline geçti. Osmanlı İmparatorluğu ile İran arasında sürtüşme konusu oldu. 1578 -1603 ve 1723 -1734 tarihleri arasında Osmanlı egemenliğinde kaldı. 1795te İran'da Kaçar hanedanının kurucusu Ağa Muhammet Şah tarafından yakılıp yıkıldı. Gürcistan'ın Rusya'ya bağlandığı 1801 'de, yönetim merkezi yapıldı. 1845'te Rusya'nın Kafkasya genel valiliğinin merkezi ve Rus garnizonlarının yerleştiği önemli bir kent konumunu kazandı. Rusya ile demiryolu bağlantısı kuruldu. Bu dimim kentte sanayinin gelişmesine yol açtı. 1890'dan itibaren, Bakü'yle birlikte Kafkasardı'ndaki devrimci gelişmenin merkezlerinden biri hâlini aldı. Mayıs 1918'den Şubat 1921'e değin bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkan Gürcistan'ın başkentliğini yaptı. Daha somaki yıllarda, Sovyetler Birliği'ne bağlı bir sosyalist cumhuriyet olan Gürcistan'ın başkenti ve aynı zamanda Kalkasardı'nın yönetim merkezi olarak kaldı. 1980'lerin sonunda Sovyetler Birliği'nin dağılması üzerine bağımsızlığına kavuşan Gürcistan'ın başkenti oldu.
IS 490'a doğru eski merkez Mtsheta'nın yerini alan Tiflis, Vahtang Gorgaslani (salt. 452 - 502) ve ardılı Daçi dönemlerinde pek çok anıtla süslendi. Arkeolojik kalıntı ve anıtlardan başlıcalari: Narikala kalesi, aziz Davit kilisesi, aziz Şuşani'nin mezarı üzerinde kumlan Metehi kilisesi, Sion katedrali ve aşağı kentte Ançishati bazilikası. Kentte bunlardan başka Gürcistan sanatları müzesi ile zengin arkeolojik bulguların sergilendiği Gürcistan Djanaşya devlet müzesi bulunmaktadır.
Bursa ile düzenlenen kardeş kent protokolü onay aşamasındadır (1998).


Bayram Gazetesi hazırlık çalışmaları başladı

Kurban Bayramı’nın ilk günü yayınlanacak olan Marmara Bayram Gazetesi’nde ana konu olarak “Eğitim ve e... devamı

MEDYA’DA YAPILANMA VE ÖZGÜRLÜK ZAMANI

TGK ve BGC Başkanı Nuri Kolaylı’dan 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü açıklaması. devamı

Oktay Kayalar yaşamını yitirdi

BGC üyesi gazeteci Oktay Kayalar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. devamı

BGC'LİLER İFTARDA BULUŞTU

Geleneksel BGC iftarı, Kültürpark Salon Medya'da yapıldı. devamı

BGC ÖDÜL SÜRECİ BAŞLADI

BGC Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması’na başvurular başladı. devamı