YILDIRIM MEDRESESİ

Bursa merkez Yıldırım Tlçesi'nde, aynı adla anılan külliye içinde medrese. Vakfiyesinde yer alan bilgiye göre Bayezit I Yıldırım (salt. 1389-1402) tarafından 1399 yılında yaptırılmıştır. Caminin kuzeybatısında, daha alçak bir yerde yer alır.
Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan dikdörtgen bir iç avlu, bunu üç yanından saran revaklar, bunların gerisinde odalar ve güneybatı yönündeki dershane bölümlerinden oluşmaktadır.
Kuzeybatıdaki giriş kapısının genişliği 2,80 metredir. Buradan ortası kubbeli üçlü bir revaka, oradan da taş ve tuğla ile örülü ayakların taşıdığı, girişten dershane bölümüne doğru arazi eğimine uygun biçimde giderek yükselen ve uzunlamasına tonozla örtülü yan revaklara geçilir. Arazi yapısına uyum, kuzey ve güney revakların zemininde de görülür; kuzey revak zemini güneyinkinden 0.58 metre daha alçaktır.
Revaklara, üzerleri tonozla örtülü iki taraflı sekizer oda açılır. Bunlardan kuzeydekiler, güneydekilere oranla biraz daha büyüktür. Odaların dışarıya birer penceresi vardır, orta avluya birer kapı ile açılırlar. Her odanın bir baca bulunmaktadır. Revak ve odalar meyilli kurşun çatı ile örtülmüştür.
Hocalara ait ikişerden dört oda girişin iki yanında yer almaktadır. 8.86x8.65 metre boyutlarında yaklaşık kare planlı dershane bölümünün kubbesi sekizgen kasnağa oturmaktadır. Altı altlık, üç üstlük ve sekiz kasnak penceresi ile aydınlatılmıştır. Kubbesi kurşunla örtülüdür.
Çağdaş dönemde işlevini dispanser olarak sürdürmekte olan medrese, XVII. ve XIX. yüzyıllarda çeşitli onarımlar görmüştür. Dershane bölümündeki on üç sıra petek süslemesi ile, girişteki iç revak kubbesi, arka ve yan pencere aynalarının bezemeleri ilgi çekicidir. Bunlar altıgen, yıldız ve düz tuğladan yapılmıştır.

ÜYELERİMİZE İNDİRİM YAPAN FİRMALAR

BGC üyelerine indirim yapan sağlık ve eğitim kurumları ile yapılan sözleşmeler yenilendi. devamı

BGC ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU...

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen “BGC Başarı Ödülleri Yarışması”... devamı

BİK GENEL MÜDÜRÜ DURAN: “BASINIMIZA KATKI İÇİN VARIZ”

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, BGC Başkanı Nuri Kolaylı’yı Basın Kültür Sarayı’ndak... devamı

BGC ÖDÜL SÜRECİ BAŞLADI

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen Gazetecilik Başarı Ödülleri Y... devamı

Marmara Bayram’ın konusu “Bursa turizmi”

Marmara Bayram Gazetesi’nde ana konu olarak “Bursa turizmi ve Bursa’nın bilinmeyen yöreleri” ele alınaca... devamı