Kalite

MİSYONUMUZ
Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı ile BGC ilkelerini özümseyen basın çalışanlarını bir araya getirerek; sosyal ve mesleki dayanışmayı sağlamak, düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünün gerçekleşmesini için çalışmak, ülke ve toplum yararına faaliyetlerde bulunmak.

VİZYONUMUZ
Mensubu olmaktan onur duyulan, kamu yararına nitelikli hizmet üreten ve önderlik eden bir kurum olarak; üye, çalışan ve paydaşlarının memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.


KALİTE POLİTİKAMIZ
Bursa Gazeteciler Cemiyeti, misyon ve vizyonunu gerçekleştirmek için sürekli iyileşme ve gelişmeyi hedefleyen katılımcı, verimli, etkin ve sürdürülebilir bir kalite yönetimini ilke edinerek sürekli daha mükemmele ulaşmayı kalite politikası olarak benimsemiştir

Yaşadığımız sürecin sürekli iyileşmeye olan ihtiyacı ve değişimi kaçınılmaz kılması, şeffaflığın erdem değil gereklilik haline gelmesi, hizmet kalitesinin artması, yenilikçi ve dinamik olmayan organizasyonların başarısızlığa mahkûmiyeti, 1947 yılında kurulan Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ni (BGC) 2007 yılında yaşamsal bir karar verme noktasına getirdi. BGC bu yol ayrımında çağımızı doğru algılayarak, değişim sürecini sürekli kılacak bir kurumsal yönetim sistemi oluşturmaya karar verdi.

Başkan ve yönetimi aydınlardan oluşan BGC, topluma yol gösterme – öncü olma hedefini de göz önüne alarak, Kalite Yönetim Sistemi’ni (KYS) uygulama kararı aldı.

Daha kurulduğu yıllarda hedefini “Bursa'daki basın mensuplarının temsilcisi olarak, basın mesleğinin şeref ve haysiyetini korumak, mensupları arasında dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak” olarak belirleyen BGC, hedeflerini şöyle detaylandırdı:

·        Üyelerinin ve kurumlarının sorunlarını keşfetmek, çözüm önerileri geliştirmek, hak ve menfaatlerini korumak,

·        Sosyal açıdan Türkiye’nin gelişebilmesi için projeler üretmek, bu projeleri hayata geçirmek,

·        Üye yapısını amaçlara dayalı ve bu amaçlar doğrultusunda yetkin şekilde geliştirmek,

·        Projelerini, tanımlanmış proje yönetimi ilkeleri çerçevesinde yürütmek,

·        Üyelerinin kişisel gelişimini desteklemek, kültürel gelişmesine, ekonomik ve sosyal refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmak,

·        Diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,

·        İnsan haklarının korunduğu, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi kurallarının işlediği, milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünün Türkiye'de tam olarak gerçekleşmesini sağlamak.

·        Haber alma ve kamuoyunu bilgilendirme hakkının hiçbir baskı ve sınırlama olmaksızın kullanılabilmesinin yolunu açmak.

·        Kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayın yapılmasına engel olmak, cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterilmesini sağlamak.

·        Gazetecilik mesleğinin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumak.

·        Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanları bir araya toplamak; aralarındaki maddi ve manevi dayanışma ile yardımlaşmayı sağlamak, mesleği temsil etmek, toplum içindeki onur ve değerini artırıcı yönde önlemler almak ve çalışmak.

·        Bilim, kültür, sanat ve sporla ilgili; konferans, panel, seminer, konser, temsil, sergi gibi her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunmak, üyelerinin birlikteliğini sağlayacak balolar, yemekler, iç ve dış seyahatler düzenlemek.

·        Mesleğin ve ülkenin gelişmesi için her türlü araştırmayı yapmak, projeler üretmek, raporlar hazırlamak, bunları kitaplaştırmak, ülkeye yararlı olacak telif ve tercüme eserlerin yayınlanmasına yardımcı olmak.

·        Ülkemizi kalkındırmak, eğitim ve öğretim düzeyini yükseltmek için gerekli her türlü etkinlik ve girişimlerde bulunmak ve bu amaçla kurulan diğer kuruluşlara yardımcı olmak, ulusal ve uluslararası konularda kamuoyu oluşturmak.

Bursa Valisi Küçük'ten BGC'ye veda ziyareti

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. devamı

Basın Etik ve Akreditasyon Kurulu ilk toplantısını yaptı

BGC ev sahipliğinde gerçekleşen ilk toplantıda Basın Etik ve Akreditasyon Kurulu İşleyiş Esasları ele alı... devamı

Başkan Aktaş BGC’ye konuk oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BGC Yönetim Kurulu toplantısına konuk oldu. devamı

Bayram Gazetesi hazırlık çalışmaları başladı

Kurban Bayramı’nın ilk günü yayınlanacak olan Marmara Bayram Gazetesi’nde ana konu olarak “Eğitim ve e... devamı

MEDYA’DA YAPILANMA VE ÖZGÜRLÜK ZAMANI

TGK ve BGC Başkanı Nuri Kolaylı’dan 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü açıklaması. devamı