Kalite

MİSYONUMUZ
Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı ile BGC ilkelerini özümseyen basın çalışanlarını bir araya getirerek; sosyal ve mesleki dayanışmayı sağlamak, düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünün gerçekleşmesini için çalışmak, ülke ve toplum yararına faaliyetlerde bulunmak.

VİZYONUMUZ
Mensubu olmaktan onur duyulan, kamu yararına nitelikli hizmet üreten ve önderlik eden bir kurum olarak; üye, çalışan ve paydaşlarının memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.


KALİTE POLİTİKAMIZ
Bursa Gazeteciler Cemiyeti, misyon ve vizyonunu gerçekleştirmek için sürekli iyileşme ve gelişmeyi hedefleyen katılımcı, verimli, etkin ve sürdürülebilir bir kalite yönetimini ilke edinerek sürekli daha mükemmele ulaşmayı kalite politikası olarak benimsemiştir

Yaşadığımız sürecin sürekli iyileşmeye olan ihtiyacı ve değişimi kaçınılmaz kılması, şeffaflığın erdem değil gereklilik haline gelmesi, hizmet kalitesinin artması, yenilikçi ve dinamik olmayan organizasyonların başarısızlığa mahkûmiyeti, 1947 yılında kurulan Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ni (BGC) 2007 yılında yaşamsal bir karar verme noktasına getirdi. BGC bu yol ayrımında çağımızı doğru algılayarak, değişim sürecini sürekli kılacak bir kurumsal yönetim sistemi oluşturmaya karar verdi.

Başkan ve yönetimi aydınlardan oluşan BGC, topluma yol gösterme – öncü olma hedefini de göz önüne alarak, Kalite Yönetim Sistemi’ni (KYS) uygulama kararı aldı.

Daha kurulduğu yıllarda hedefini “Bursa'daki basın mensuplarının temsilcisi olarak, basın mesleğinin şeref ve haysiyetini korumak, mensupları arasında dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak” olarak belirleyen BGC, hedeflerini şöyle detaylandırdı:

·        Üyelerinin ve kurumlarının sorunlarını keşfetmek, çözüm önerileri geliştirmek, hak ve menfaatlerini korumak,

·        Sosyal açıdan Türkiye’nin gelişebilmesi için projeler üretmek, bu projeleri hayata geçirmek,

·        Üye yapısını amaçlara dayalı ve bu amaçlar doğrultusunda yetkin şekilde geliştirmek,

·        Projelerini, tanımlanmış proje yönetimi ilkeleri çerçevesinde yürütmek,

·        Üyelerinin kişisel gelişimini desteklemek, kültürel gelişmesine, ekonomik ve sosyal refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmak,

·        Diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,

·        İnsan haklarının korunduğu, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi kurallarının işlediği, milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünün Türkiye'de tam olarak gerçekleşmesini sağlamak.

·        Haber alma ve kamuoyunu bilgilendirme hakkının hiçbir baskı ve sınırlama olmaksızın kullanılabilmesinin yolunu açmak.

·        Kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayın yapılmasına engel olmak, cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterilmesini sağlamak.

·        Gazetecilik mesleğinin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumak.

·        Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanları bir araya toplamak; aralarındaki maddi ve manevi dayanışma ile yardımlaşmayı sağlamak, mesleği temsil etmek, toplum içindeki onur ve değerini artırıcı yönde önlemler almak ve çalışmak.

·        Bilim, kültür, sanat ve sporla ilgili; konferans, panel, seminer, konser, temsil, sergi gibi her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunmak, üyelerinin birlikteliğini sağlayacak balolar, yemekler, iç ve dış seyahatler düzenlemek.

·        Mesleğin ve ülkenin gelişmesi için her türlü araştırmayı yapmak, projeler üretmek, raporlar hazırlamak, bunları kitaplaştırmak, ülkeye yararlı olacak telif ve tercüme eserlerin yayınlanmasına yardımcı olmak.

·        Ülkemizi kalkındırmak, eğitim ve öğretim düzeyini yükseltmek için gerekli her türlü etkinlik ve girişimlerde bulunmak ve bu amaçla kurulan diğer kuruluşlara yardımcı olmak, ulusal ve uluslararası konularda kamuoyu oluşturmak.

ÜYELERİMİZE İNDİRİM YAPAN FİRMALAR

BGC üyelerine indirim yapan sağlık ve eğitim kurumları ile yapılan sözleşmeler yenilendi. devamı

BGC ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU...

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen “BGC Başarı Ödülleri Yarışması”... devamı

BİK GENEL MÜDÜRÜ DURAN: “BASINIMIZA KATKI İÇİN VARIZ”

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, BGC Başkanı Nuri Kolaylı’yı Basın Kültür Sarayı’ndak... devamı

BGC ÖDÜL SÜRECİ BAŞLADI

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen Gazetecilik Başarı Ödülleri Y... devamı

Marmara Bayram’ın konusu “Bursa turizmi”

Marmara Bayram Gazetesi’nde ana konu olarak “Bursa turizmi ve Bursa’nın bilinmeyen yöreleri” ele alınaca... devamı